’àrea jurídica del despatx està formada per quatre professionals, amb el corresponent recolzament administratiu, cadascú dels quals desenvolupa les seves funcions en les respectives àrees laborals, penals i civils: en aquest últim apartat, en totes les ramificacions de dites disciplines (matrimonial, herència,...)

Pel que respecta als serveis de consulting, aquest està configurat  per la secció d’assistència econòmica, fiscal i comptable, dirigida per una Llicenciada en Administració i Direcció d’empreses experta tributària, així com l’àrea de gestió laboral, a càrrec d’ un graduat social, integrant també els serveis d’auditoria.

bufet1

Igualment, el Bufet ofereix, dintre  dels seus serveis, la col·laboració, com a lletrat extern, d’un expert en Dret Urbanístic, així com d’una experta en Dret Penitenciari.

bufet2